بازی خود را در Chitabet ادامه دهید و از پاداش جدید٪ 20 بارگیری مجدد بهره مند شوید. برای هر واریزی که مبلغ 500000 TOM پرداخت می کنید ، 20٪ مبلغ سپرده خود را دریافت می کنید تا در همه ورزش ها شرط بندی کنید. تنها در چیتاب فرصتی برای بازی با پول بیشتر از سپرده گذاری را از دست ندهید.